O programe

Hlavný účel programu je výpočet objemu dreva a tlač dokladov o pôvode dreva.

Výpočet objemu surového dreva:

 • meraného s kôrou alebo bez kôry podľa jednotlivých kmeňov (výrezov),
 • dreva uloženého v hromadách,
 • podľa tried žrďoviny.
 • stromov vyznačených do ťažby.

Výpočet hmotnosti výrezov:

 • čerstvého dreva,
 • preschnutého dreva,
 • suchého dreva.

Podľa zadaných údajov vypočíta požadovaný objem dreva a ten následne triedi podľa drevín, kvalitatívnych a hrúbkových tried výrezov.

Funkcionality

 • Tlačenie dokladov o pôvode dreva (dodacie listy) priamo v teréne.
 • Objem jednotlivých výrezov počíta i pre hrúbky a dĺžky, ktoré nie sú uvedené v kubíkovacích tabuľkách.
 • Evidencia a výpočet objemu stromov vyznačených do ťažby vrátane tlače potrebných príloh a súhlasu na ťažbu dreva.
 • Možnosť upravovať alebo meniť kvalitatívne triedy výrezov podľa vlastného označenia.
 • Prehľadný zoznam všetkých zadaných údajov.
 • Prehľad vytvorených odvozných lístov v používanom zariadení.

Podľa zadaných údajov vypočíta požadovaný objem dreva a ten následne triedi podľa drevín, kvalitatívnych a hrúbkových tried výrezov.

Webové rozhranie

K aplikácii do Androida sa ponúka aj webové rozhranie, ktoré ponúka nasledovné funkcionality:

 • pridávanie/úprava sortimentov
 • pridávanie/úprava odberateľov
 • pridávanie/úprava prepravcov
 • všetky odvozné lístky vytvorené na telefóne alebo tablete od všetkých užívateľov (všetko pohromade)
 • možnosť tlače dokladov o pôvode dreva
 • radenie a filtrovanie odvozných lístkov
 • zálohovanie všetkých údajov na serveri, pri poškodení mobilného telefónu lahká obnova dát

Technické požiadavky

Aplikácia KubTab je vhodná pre všetky zariadenia podporujúce operačný systém Android v minimálnej verzii 5.0

Výstup z aplikácie

Odvozné lístky je možné tlačiť dvomi spôsobmi:

 • Mobilná tlačiareň Zebra ZQ 320 - tlačiareň, ktorá tlačí odvozné lístky na teplocitlivý papier o šírke 7,5cm
 • Bežnou tlačiarňou z mobilného telefónu alebo z počítača
Tlačiareň Zebra ZQ 320

Inštalácia

KubTab je možné nainštalovať z aplikácie Obchod Play vo Vašom zariadení, alebo kliknutím na tlačidlo Google Play.

Skúšobná verzia

Skúste KubTab na mesiac zdarma s rozšírenou licenciou a overte si výhody programu. Vyplňte formulár a požiadajte o skúšobnú verziu.

Cenník

Základná licencia

 • výpočet objemu výrezov
 • výpočet objemu hromád
 • výpočet objemu žrdí
 • výpočet objemu stromov
 • tlačenie dokladov o pôvode dreva
 • pridávanie/úprava sortimentov
 • pridávanie/úprava odberateľov
 • pridávanie/úprava prepravcov
 • výpočet hmotnosti výrezov

Rozšírená licencia

všetky funkcie zo základnej verżii

 • prístup do webového rozhrania
 • synchronizácia odvozných lístkov s webom
 • export údajov do WebLESu
 • synchronizácia sortimentov, odberateľov a prepravcov
 • sumár výrezov, hromád a žrdí pre viacero odvozných lístkov
 • zálohovanie údajov
Typ licencie Platnosť licencie Cena bez DPH/kus Cena s DPH/kus
Základná 1 rok 100 € 120 €
2 roky 160 € 192 €
Rozšírená 1 rok 150 € 180 €
2 roky 240 € 288 €
Produkt Cena bez DPH/kus Cena s DPH/kus
Tlačiareň Zebra ZQ 320 400 € 480 €
Konfigurácia tlačiarne Zebra ZQ 320 15 € 18 €
Pre správnu funkčnosť každej tlačiarne je potrebná jej konfigurácia. Uvedená cena konfigurácie je podmienená kúpou zariadenia u našich predajcov. Pod pojmom konfigurácia sa rozumie nastavenie Bluetooth a nahratie fontu písma, ktorý podporuje diakritiku.

Kontakt

TelefónTelefón: +421 949 540 296